222 980 481
English | Česky | Slovensky

Easy project, Software pro snadné řízení firmy
Easy Project používají:

Pro malé firmy, týmy a živnostníky

zivnost

Získejte kontrolu nad projekty, termíny a rozpočty. Vneste do svého podnikání systém.

Více

Pro střední a velké společnosti

firma

Získejte konkurenční výhodu a více času na svoji rodinu díky řízení, automatizaci a delegování.

Více

Pro města a obce s rozšířenou působností

mesto

Zefektivněte chod úřadu nebo organizace zavedením projektového a procesního řízení.

Více

Pro projektanty a architekty

architekt

Pomáháme těm nejlepším firmám z oboru. Přidejte se mezi ně i vy. S Easy Projectem...

Více

Novinky

Novinky

 • Klávesové zkratky

  Podívejte se na klávesové zkratky. Usnadní vám práci s Easy Projectem.  
 • Novinky ve verzi 2012

  Zajímá Vás co vše je nového v Easy Projectu 2012? P?e?t?te si o novinkách zde.  
 • Nová verze Easy Projectu

  Byla dokon?ena nová verze Easy Project 2012! Více informací najdete tu. T?šte se s námi :)  
 • Update Easy Projectu 02/2011

  Podívejte se na novinky v Easy Projectu - ušet?e další minutky p?i každodenní práci. Více o novinkách zde.  
 • Update Easy Projectu 01/2011

  Podívejte se na novinky v Easy Projectu - vyzkoušejte nové filtry nad projekty. Více o novinkách zde.  
 • Webový portál Easy Project

  Webové stránky se b?hem ?íjna zm?nily na portál zam??ený na projektové ?ízení. P?ipravujeme pro Vás další zajímavý obsah týkající se zavád?ní projektového ?ízení do firem.  
 • Členství v SPŘ

  Spole?nost Easy Software se stala korporátním ?lenem Spole?nost pro Projektové ?ízení. Naším cílem je neustálá inovace a zvyšování know how. Více zde  
 • Easy Project na Youtube

  V rámci zkvalit?ování uživatelské podpory p?icházíme s vlastním Youtube kanálem, kde najdete video tutoriály, p?ípadové studie a návody na Easy Project  
 • Řízení znalostí pomocí Easy Projectu

  Pro verzi 2011 p?ipravujeme zásadní rozší?ení pro podporu ?ízení znalostí a know-how. Více se do?tete zde.  
 • IT produkt roku 2010

  Náš informa?ní systém získal ocen?ní od ?asopisu Computer World za svoji uživatelskou p?ív?tivost a dobrou cenu.  
banner120x60color

Software pro řízení projektů, lidí, práce a peněz

Easy Project je intuitivní software pro ?ízení projekt? nebo celé firmy. Easy Project je webová aplikace, je p?ístupný p?es internetový prohlíže?. D?raz je kladen na snadné ovládání a rychlé nasazení do firemních proces?.

Jak Easy Project vypadá?

P?ínosy Easy Projectu pro ?ízení projekt? a firmy?

 • Intuitiní ?ízení projekt?, lidí, práce a p?n?z
 • P?ehled o ziskovosti projekt? a efektivit? pracovník?
 • ?asová úspora managementu díky efektivnímu delegování a kontrolování
 • Snížení komunika?ních náklad? a možnost vzdálené práce

Pro? zvolit Easy Project jako informa?ní systém?

 • Jednoduchost používání - každý kdo umí napsat e-mail umí používat Easy Project
 • Snadné a rychlé nasazení - implementace výrobcem
 • Zp?sob po?ízení software je zcela na vás - pronájem nebo klasický nákup software?
 
newbanner